Georeferencované obrázky

Specifika referencovaných obrázků

Stažitelná rastrová data. Jejich zásadní výhodou je, že si je můžeš vyrobit prakticky z libovolného obrázku. Ať již naskenované staré mapy či print-screenu z mapového portálu, který neumožňuje stažení dat v jiném formátu. Pokud chcete vědět jak na to, doporučuji článek Jak georeferencovat obrázek? Pokud s nimi chceš dále pracovat, je tu další háček. Dost možná je bude nejspíš nutno ještě zvektorizovat.

Některé portály mohou nabízet obrázky již referencované, především ve formátu .tiff. Pokud ti jde hlavně o zobrazení dat a ne jejich následnou úpravu – gratuluji! Jde o velmi dobrou alternativou například k WMS. Odpadává nutnost neustálého připojení k internetu, což pro někoho s pomalým připojením může být výhodné.Jiné typy datxyz

Zdroje georeferencovaných obrázků

Georeferencovat print-screen z mapového portálu

Pro získání GIS dat například o výškové členitosti do ArcMap lze využít print-screeny z jakéhokoliv geoportálu. Tyto print-screeny je nutné GEOREFERENCOVAT – postrádají totiž prostorovou informaci. Jak to ve výsledku může vypadat ukazuje obrázek mapy sklonitosti reliéfu níže.

mapa sklonitosti reliéfu na základě georeferencovaného print-screenu

Pokud nevíte jak přiřadit takovému print-screenu souřadnice, prohlídněte si článek Jak georeferencovat obrázek? Pokud data potřebuješ ke komerčním účelům, tento postup s nejvyšší pravděpodobností bude porušovat autorská práva. Níže jsou uvedeny ty zajímavější z mnoha portálů.

Data o reliéfu, výškové členitosti a sklonitosti svahů lze nejlépe zjistit v Geoprohlížeči ČÚZK (záložka analýza výškopisu). Naleznete zde mj. i základní a historické mapy.

Informace o regionech (euroregionu, mikroregiony), obcích roku atp. můžeš najít na Mapovém serveru Centra pro regionální rozvoj.