Geodatabáze

Specifika geodatabází

 Jiné typy datxyz

Geodatabáze zdarma

Zobrazující území ČR

ArcČ 500 je volně dostupná databáze zahrnující data topografická –  bažiny, lesy, letiště, sídla, vodní toky atd., ale také socioekonomická data včetně administrativního členění (přes stát, regionu soudržnosti, kraje, okresy, ORP, obce až po ZSJ) v podrobnostním měřítku 1 : 500 000.