ArcGIS Services

ArcGIS Services je prohlížecí služba velmi podobná WMS, lze velmi snadno připojit do projektu v ArcMap. Při používání ArcMap jde pak o nejvhodnější prohlížecí službu s nejjednodušším použitím. Příkladem může být AOPK ČR, která prostřednictvím těchto serverů nabízí vyšší rozmanitost dat než u webové mapové služby. Díky dostupným metadatům lze většinou snadno ověřit aktuálnost dat.

Potřebu neustálého připojení k internetu je možné eliminovat stažením jednotlivých vrstev ve formátu .lyr. Hlavní nevýhodou je neupravitelnost dat a pro další práci s daty je nutná VEKTORIZACE.

ArcGIS servery zdarma

Seřazeny jsou sestupně dle počtu nabízených služeb, daný odkaz zkopírujte do ArcMap:

Národní geoportál INSPIRE – CENIA poskytuje nejrozsáhlejší server pro data z ČR: http://geoportal.gov.cz/arcgis/services

Server AOPK ČR poskytuje mnoho dat biogeografických (biotopy, ÚSES) a dalších přírodních dat: https://gis.nature.cz/arcgis/rest/services

Při shánění dat pro malou lokalitu je dobré nahlédnout do geoportálů krajů, měst či chráněných oblastí.