Data pro GIS

V přehledu GIS dat níže lze najít jednotlivé formáty – ať již WMS servery nebo například shapefily. Rozklikni je a dozvíš se o jejich specifikách, kladech a záporech. Rovněž se u nich nachází databáze volně dostupných geodat ve formě tabulky, v níž lze vyhledávat i pomocí klíčových slov.

Pokud si nevíš rady co kde v ArcGIS zmáčknout a umíš anglicky, použij stránky ESRI. Najdeš tam prakticky vše – popis funkcí, nástrojů, rozšíření a jiné.

Rastrová data

Raster je matice hodnot s pravidelným a jednoduchým členěním. Buňky obsahující hodnoty jsou organizovány do mozaiky. Zaměření na celek. Lze je vektorizovat (RAVE).

Vektorová data

Uspořádaný soubor souřadnic. Vymezené jednotlivé body, linie a plochy s prostorovou informací. Zaměření na jednotlivé prvky. Lze je převést do rastru (VERA).