Co je GIS a co umožňuje?

Geografický informační systém je v základu jako každý informační systém. Soubor hardware a software, který získává, uchovává, vyhodnocuje a spojuje  informace. V tomto případě však geografické či prostorové. To znamená, že mimo jiného je také lze vymezit na zemském povrchu či v prostoru – v tom je síla GIS!

Právě díky prostorové složce a možnosti data vizualizovat, a to i ve 3D modelech (příkladem může být například Google Earth), umožňuje podívat se na prezentovaná data hlouběji a z jiné perspektivy. Můžeme v nich najednou spatřit pravidelnosti, vzorce, vztahy a situace, které bychom jen obtížně hledali. To nám pomůže v učinění správného rozhodnutí, ať již v rámci rozvoje města, plánování protipovodňových opatření, policie a dalších.

Zároveň díky analýze takto zpracovaných geodat můžeme poměrně snadno zjistit, zda existuje vztah mezi výskytem nějakého jevu v prostoru a výskytem dalšího. Ukázková je v tomto případě studie, která prokázala vyšší koncentraci rakoviny prostaty v domácnostech, které se nacházely po větru od polí, jež byla intenzivně ošetřována pesticidy.